Bedrijfsmaatschappelijk werk (post-HBO opleiding)

Beltom Advies zorgt voor de Hogeschool CHE Ede de  post-HBO opleiding Bedrijfsmaatschappelijk Werk . Deze opleiding is gericht op het beleid positioneren van de discipline in het krachtenveld van het sociaal beleid. Door diverse arbodiensten en door veel cursisten wordt de opleiding gewaardeerd. Deze opleiding is meer dan tien jaar aan bedrijfsmaatschappelijk werkers van Defensie gegeven, als een incompany-opleiding. De basis voor de opleiding is het van van den Belt: competentie en strategie. Deze post-HBO opleiding wordt al bijzonder hoog gewaardeerd . Een voorbeeld hiervan is de evaluatie van de leergang van 2016, zie het evaluatierapport. Een student schreef in 2019: “Tom is een enthousiaste, betrokken en inspirerende docent van de theorie aan de hand eigenvoorbeelden tot leven brengt. door het volgen van de opleiding en het uitvoeren van het onderzoek, ik ben bekwaam in vermogen, ondernemerschap en in de algemene voortgang in mijn loopbaanontwikkeling. “ Deze opleiding bestaat ruim 25 jaar, wat op 7 november 2018 wordt gevierd met een jubileumcongres ‘het hart van bedrijfsmaatschappelijk werk’ . Tijdens DAT-congres Werd mijn boek ‘Goed werkgeverschap en nieuwe  werknemer’ presentaties en Het eerste exemplaar overhandigd aan de Voorzitter van MKB Nederland en voorzitter en vice-Voorzitter van de functiegroep BPSW.

Doelstellingen

 • Verkrijgen en vergroten van kennis van strategieën met betrekking tot marktpositionering en het ontwikkelen van inzicht in de toepassing voor het Bedrijfsmaatschappelijk Werk.
 • Deze strategieen om te zetten in een toepasbare acties en actieplan op korte en geplande termijn.
 • Ontwikkelen van een concreet plan voor een positionering van het BMW en de implementatie daarvan in de vorm van een pilot-werkstuk.

Inhoud

 • Module A: Competentie en positionering Bedrijfsmaatschappelijk Werk in relatie tot HRM, leiderschap en management.
 • Module B: Strategische analyse van en strategieontwikkeling voor het Bedrijfsmaatschappelijk Werk.
 • Module C: Strategische positionering en marketing van het Bedrijfsmaatschappelijk Werk.

Meer informatie Inhoudelijke Kunt u Vinden in d te informatiedocument.

De studielast (inclusief contacturen en onderzoek) bedraagt ​​5 EC (140 uur), gemiddeld 6 uur per week.

Accreditatie

Deze opleiding is de enige Post-HBO Bedrijfsmaatschappij werk-opleiding die geaccrediteerd is door de  Stichting Post-HBO Register  en uitgegeven als Registeropleiding .

Accreditatie beroepsregister Registerplein. Deze Post-HBO Opleiding heeft een accreditatie van Registerplein, het Kwaliteitskeurmerk voor sociale professionals en komt in goedkeuringen voor toekenning van registerpunten. Het diploma van deze opleiding levert 140 registerpunten op in het kader van de registratie als Bedrijfsmaatschappelijk werker .

Planning 2021 en 2022

Alle collegedagen zijn gepland op donderdag van 9.30 u. tot 16.00 u. Ze vinden plaats in het Westerveldhuis in Barneveld. Vanwege corona-maatregelen vinden de opleidingsdagen, geheel corona-proof, plaats in Kerkelijk Centrum Rehoboth, Nieuwe Markt 1 te Barneveld. Studenten die de opleidingsdagen niet fysiek kunnen bijwonen, kunnen online deelnemen aan het onderwijsprogramma.

De Najaarsleergang  is gestart op 2 september. De opleidingsdagen zijn: 2 september, 16 september, 7 oktober, 4 november, 18 november en 16 december. 

De volgende leergang start eind januari 2022. Er zijn geen opleidingsplaatsen meer beschikbaar bij de eerste groep. De opleidingsdatums van de eerste 2022 Voorjaarsleergang zijn de donderdagen 27 januari, 10 februari, 17 maart, 31 maart, 21 april en 19 mei.

Vanwege grote belangstelling is een tweede voorjaarsleergang gepland. Deze kan van start gaan bij voldoende deelname. De opleidingsdagen zijn gepland op: 20 januari, 17 februari, 24 maart, 7 april, 9 juni en 30 juni. Aanmelden voor deze tweede voorjaarsleergang  is mogelijk vanaf 24 november, evt. aanmeldingen worden indien de tweede leergang niet kan starten  overgezet naar de zomerleergang, zie hieronder.

Daarna staat de zomerleergang 2022 gepland die begint in mei. De opleidingsdagen zijn: 12 mei, 2 juni, 23 juni, 25 augustus, 15 september en 6 oktober. Inschrijven is mogelijk vanaf 4 november. De aanmeldingen worden bij te weinig inschrijvingen automatisch overgezet naar de najaarsleergang 2022, zie hieronder. Aanmelden voor deze zomerleergang is mogelijk via de website van CHE .

De planning van de najaarsleergang 2022 is: 8 september, 22 september, 13 oktober, 3 november, 24 november en 15 december.

Informatie

 • De opleidingslocatie is tijdelijk Kerkelijk Centrum Rehoboth, Nieuwe Markt 1 te Barneveld
 • De opleidingsdagen zijn op donderdag, zij starten om 9.30 u. en eindigen om 16.00 u.
 • Het collegetarief voor deze opleiding bedraagt ​​€ 2795,00. Dit tarief is inclusief veel studieliteratuur via de ELO.
 • Meer informatie is te vinden op de website van de CHE Transfer Sociale Studies
 • Persoonlijke vragen kunt u telefonisch stellen aan de coördinator / docent Tom van den Belt (0342 – 401629), via tvdbelt@che.nl of via de Beltom Advies contactpagina .

Aanmelden

U kunt zich  aanmelden via de CHE website , selecteer academie Sociale Studies en vervolgens deze opleiding.

 • Publicaties

  Goed werkgeverschap & goed werknemerschap. Ethiek van bedrijfscultuur, leiderschap en arbeidsrelaties

  Dit boek biedt de ethische basis van de bedrijfscultuur en relationele ethiek van arbeidsrelaties. Dat zijn de twee belangrijkste aspecten van goed werkgeverschap.

  Lees en bestel >

  CHRISTELIJK MANAGEMENT VOLGENS DE REGEL VAN BENEDICTUS

  CHRISTELIJK MANAGEMENT VOLGENS DE REGEL VAN BENEDICTUSDe Regel van Benedictus staat in toenemende belangstelling bij christelijke managers. Zij willen zich laten inspireren door de vele praktische aanwijzingen die weliswaar eeuwenoud zijn, maar een bijzondere actuele betekenis hebben.

  Lees en bestel >

  Bestuur & Toezicht

  Bestuur & toezichtDit boekje geeft in kort bestek, aan de hand van kernaspecten van de functie van de Raad van Bestuur (volgens het INK-model) wat de daarbij passende instrumenten zijn om effectief toezicht te kunnen houden.

  Lees en bestel >