Bedrijfsmaatschappelijk werk (post-HBO opleiding)

Beltom Advies verzorgt voor de Hogeschool CHE Ede (Transfer Sociale Studies)  de post-HBO opleiding Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Deze opleiding is gericht op het strategisch positioneren van de discipline in het krachtenveld van het sociaal beleid binnen organisatie. Door diverse arbodiensten en door veel cursisten wordt de opleiding hoog gewaardeerd. Deze opleiding is meer dan tien jaar aan bedrijfsmaatschappelijk werkers van Defensie gegeven, als een incompany-opleiding. De basis voor de opleiding is het boek van Tom van den Belt: Bedrijfsmaatschappelijk werk, competentie en strategie.Deze post-HBO opleiding wordt al jarenlang bijzonder hoog gewaardeerd. Een voorbeeld hiervan is de evaluatie van de leergang van 2016, zie het evaluatierapport.

Doelstellingen

 • Verkrijgen en vergroten van kennis van strategieën met betrekking tot markt- positio­nering en het ontwikkelen van inzicht in de toepassing daarvan op het Bedrijfsmaatschappelijk Werk.
 • Aanleren van vaardigheden om deze strategieën om te zetten in een toepasbare vorm en actieplan op kortere termijn.
 • Ontwikkelen van een concreet plan voor strategische positionering van het BMW en de implementatie daarvan in de vorm van een pilot-werkstuk.

Inhoud

 • Moduul A: Competentie en positionering Bedrijfsmaatschappelijk Werk in relatie tot HRM, leiderschap en management.
 • Moduul B: Strategische analyse van  en strategieontwikkeling voor het Bedrijfsmaatschappelijk Werk.
 • Moduul C: Strategische positionering en marketing van het Bedrijfsmaatschappelijk Werk.

De studielast (inclusief contacturen en onderzoek) bedraagt 5 EC (140 uur), gemiddeld 6 uur per week.

Accreditatie

Deze opleiding is de enige Post-HBO Bedrijfmaatschappelijk werk-opleiding die geaccrediteerd is door de Stichting Post-HBO Register en is aangemerkt is als Registeropleiding.

Accreditatie beroepsregister Registerplein Deze Post-HBO Opleiding heeft een accreditatie van Registerplein, het Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals en komt daardoor in aanmerking voor toekenning van registerpunten. Deelname aan deze opleiding levert 16 registerpunten op in het kader van de registratie als Bedrijfsmaatschappelijk werker.

Planning 2017 en 2018

De studiedata van de zomerleergang zijn: vrijdag 12 mei, vrijdag 2 juni, vrijdag 23 juni, vrijdag 18 augustus, vrijdag 8 september en vrijdag 29 september.

De studiedata van de najaarsleergang zijn: donderdag 14 september, donderdag 28 september, donderdag 19 oktober, donderdag 2 november, donderdag 16 november en donderdag 7 december. De inschrijving voor de najaarsleergang is wegens complete opleidingsgroep gesloten. Aanmelden kan reeds voor de volgende leergangen in 2018.

Als eind 2017 voldoende belangstelling bestaat, kan in februari 2018 een leergang gestart worden. De verwachting is dat deze van start zal gaan.

Planning 2018. Voorjaarsleergang: 1 februari, 15 februari, 8 maart, 22 maart, 12 april en 26 april.  Zomerleergang: 24 mei, 7 juni,  28 juni, 23 augustus, 13 september en 4 oktober.

Bij veel belangstelling rond de zomer is eveneens een start in september 2018 mogelijk.

Informatie

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de CHE website, selecteer academie Sociale Studies en vervolgens deze opleiding.

 • Publicaties

  CHRISTELIJK MANAGEMENT VOLGENS DE REGEL VAN BENEDICTUS

  CHRISTELIJK MANAGEMENT VOLGENS DE REGEL VAN BENEDICTUSDe Regel van Benedictus staat in toenemende belangstelling bij christelijke managers. Zij willen zich laten inspireren door de vele praktische aanwijzingen die weliswaar eeuwenoud zijn, maar een bijzondere actuele betekenis hebben.

  Lees en bestel >

  Bestuur & Toezicht

  Bestuur & toezichtDit boekje geeft in kort bestek, aan de hand van kernaspecten van de functie van de Raad van Bestuur (volgens het INK-model) wat de daarbij passende instrumenten zijn om effectief toezicht te kunnen houden.

  Lees en bestel >