CV Tom van den Belt

Wat doe ik en wat heb ik gedaan?

Ik ben interimmanager, zowel bestuurder/directeur, als HR-manager, maar ook supervisor/coach en adviseur. Sinds 1998 heb ik ruime ervaring opgedaan als bestuurder en HR-manager van organisaties binnen verschillende sectoren van zorg, welzijn en onderwijs. Daarnaast heb ik zo’n vijfentwintig jaar gewerkt als (post-)HBO docent.

Diverse organisaties hebben mij ingeschakeld bij veranderingstrajecten, voor teambegeleiding, voor adviezen op het gebied van WMO, arbeidsvraagstukken, voor coaching en supervisie. Aan de Radboud Universiteit Nijmegen studeerde ik Organisatiesociologie, waar ik ook promoveerde in de managementwetenschappen.  Later studeerde ik Filosofie (van de managementwetenschappen) aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en Universiteit voor Humanistiek Utrecht (UvH). Daarvoor ben ik opgeleid als agoog (HBO) en verandermanager (VO).  In 2013 heb ik een leergang gevolgd in de Presentietheorie.

Ik ben niet alleen maar een mens van theorie en studeren, maar ook iemand van de praktijk. Ik heb ruim 10 jaar gewerkt in het jongerenwerk en buurthuiswerk. In 1988 werd ik docent methodiek en sociologie bij de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Na het behalen van mijn doctoraal diploma kreeg ik landelijke bekendheid op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk.

In diezelfde periode werd ik bedrijfskundig adviseur en coördinator van de transferafdeling van de CHE. Daarna ben ik jaren bestuurder geweest in de thuiszorg en ouderenzorg.

Als vrijwilliger vervul(de) ik diverse uitvoerende en bestuurlijke functies bij plaatselijke, regionale en landelijke maatschappelijke en/of kerkelijke organisaties. Op grond hiervan ben ik Koninklijk onderscheiden met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Wie ben ik?

Ik ben een gemeenschapsmens, o.a. in mijn gezin, in mijn werk, in de lokale gemeenschap en in de kerk. Ik heb een brede culturele interesse, onder meer voor theater, sport, literatuur en muziek.  Als leidinggevende, lector en opleider word ik als stimulerend, inspirerend, betrokken en bevlogen getypeerd. Ook heb ik een brede wetenschappelijke en maatschappelijke interesse. Mede om die reden heeft Rotary Barneveld mij benoemd tot lid van de Rotary Club Barneveld.

 Grenzen verleggen

Sinds mijn achttiende jaar ben ik visueel gehandicapt met een slechtziendheid waardoor ik nog 1.5% kan zien. Deze handicap heeft mij geleerd om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar vooral te ontdekken wat ik nog wel kan. Mogelijk hierdoor heb ik steeds nieuwe idealen bedacht en doelen geformuleerd, die ik steeds probeerde en probeer te realiseren. Ik spreek niet over mijn handicap, maar over mijn dromen, idealen en verlangens. Voortdurend word ik door mijzelf, mijn gezin en omgeving gestimuleerd om mijn grenzen te verleggen. Ik heb geleerd dat waar ik loop de weg is. Nieuwe wegen gaan, nieuwe kansen creëren en andere mensen meenemen op weg naar het mogelijke is voor mij een belangrijke levenshouding geworden.

 

 • Publicaties

  Goed werkgeverschap & goed werknemerschap. Ethiek van bedrijfscultuur, leiderschap en arbeidsrelaties

  Dit boek biedt de ethische basis van de bedrijfscultuur en relationele ethiek van arbeidsrelaties. Dat zijn de twee belangrijkste aspecten van goed werkgeverschap.

  Lees en bestel >

  CHRISTELIJK MANAGEMENT VOLGENS DE REGEL VAN BENEDICTUS

  CHRISTELIJK MANAGEMENT VOLGENS DE REGEL VAN BENEDICTUSDe Regel van Benedictus staat in toenemende belangstelling bij christelijke managers. Zij willen zich laten inspireren door de vele praktische aanwijzingen die weliswaar eeuwenoud zijn, maar een bijzondere actuele betekenis hebben.

  Lees en bestel >

  Bestuur & Toezicht

  Bestuur & toezichtDit boekje geeft in kort bestek, aan de hand van kernaspecten van de functie van de Raad van Bestuur (volgens het INK-model) wat de daarbij passende instrumenten zijn om effectief toezicht te kunnen houden.

  Lees en bestel >