Organisatieadvies

Beltom Advies kan ingeschakeld worden om antwoorden te vinden op diverse vragen betreffende de aansturing van de organisatie of afdelingen daarvan. Ik ben gespecialiseerd in leiderschap en bestuurscultuur, sociaal beleid en HRM, kwaliteitsmanagement en vrijwilligerswerk. Daarnaast heb ik ervaring inzake het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het communicatiebeleid.

Wat zorgorganisaties betreft heb ik expertise met betrekking tot WMO en zorgvernieuwing (extramuralisering en verpleeghuiszorg zonder dwang), scheiden wonen-zorg, strategisch zorgvastgoed.

Mede onder druk van de dynamische ontwikkelingen binnen de zorg zoeken organisaties naar diverse vormen van samenwerking. De bestuurders ervaren de organisatie als kwetsbaar en bedreigd in het voortbestaan. Door samenwerking streeft men naar onderlinge en wederkerig versterking van de strategische positie. Ik begeleid organisatie bij de keuze voor en vormgeving van verschillende vormen van een los netwerk, of een geformaliseerde interorganisationele samenwerking,  van een strategische alliantie tot een fusie. Ook begeleid ik bij de implementatie daarvan.

Diverse ondernemingsraden hebben gebruik gemaakt van mijn advies en begeleiding en coaching door mij. Daarbij werd steeds aandacht gegeven aan de balans van de krachtige eigen positie van de OR enerzijds als de optimale samenwerking met de bestuurder anderzijds. Begeleiden bij het opzetten van een OR is eveneens een van de mogelijkheden.

Ook heb ik veel ervaring bij het vorm en inhoud geven aan het beleid inzake de identiteit van de organisatie. In dat kader heb ik diverse organisaties begeleid bij het ontwikkelen en implementeren van een gedragscode.

Organisatie-advies en begeleiding/coaching van het management en leidinggevenden is uiteraard maatwerk. De doelen worden in onderling overleg vastgesteld en de werkwijze wordt aangepast op de vraag van de opdrachtgever.

Over de genoemde onderwerpen kan een in-company cursus gegeven worden. Ook kan ik medewerking geven aan een congres of studiedag etc. door middel van een lezing, workshop of presentatie.

Effectiviteit, efficiency en transparantie zijn de kernwoorden bij de uitvoering van organisatie-advies opdrachten

Voor het bespreken van uw organisatievraag of het zoeken naar mogelijkheden kunt u telefonisch contact opnemen met mij (0342 401629) of uw vraag stellen via de contactpagina.

Organisatie die gebruik hebben gemaakt van de diensten van Beltom Advies zijn onder meer:

ABN-AMRO, KLM, Rijn-IJssel College, Gemeente Amsterdam, GZB, Adullam Gehandicaptenzorg, Defensie, Passiescholen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, CHE, GSG Scholengroep Groningen, Bibliotheek Barneveld, Stichting Present, Driestar VMBO Gouda, Leger des Heils, De Rozelaar Gehandicaptenzorg, KPN, Zorgresidence Het Seminarie, Hogeschool van Amsterdam, VIAA Hogeschool, Alfa Accountants, Woon-zorgcentrum de Westerkim Hoogeveen, J.H. Donnerschool de Glind, Kadaster, Dienst Koninklijk Huis, Gevangenenzorg Nederland, Centrum Jeugd & Gezin Barneveld, Zorgcentrum Neboplus, Albin Groep bv Jeugdzorg, Zorgcentrum het Anker, Perspectief Arbodienst, Pro Life Zorgverzekeringen, Sint Jansdal Ziekenhuis.

 • Publicaties

  Goed werkgeverschap & goed werknemerschap. Ethiek van bedrijfscultuur, leiderschap en arbeidsrelaties

  Dit boek biedt de ethische basis van de bedrijfscultuur en relationele ethiek van arbeidsrelaties. Dat zijn de twee belangrijkste aspecten van goed werkgeverschap.

  Lees en bestel >

  CHRISTELIJK MANAGEMENT VOLGENS DE REGEL VAN BENEDICTUS

  CHRISTELIJK MANAGEMENT VOLGENS DE REGEL VAN BENEDICTUSDe Regel van Benedictus staat in toenemende belangstelling bij christelijke managers. Zij willen zich laten inspireren door de vele praktische aanwijzingen die weliswaar eeuwenoud zijn, maar een bijzondere actuele betekenis hebben.

  Lees en bestel >

  Bestuur & Toezicht

  Bestuur & toezichtDit boekje geeft in kort bestek, aan de hand van kernaspecten van de functie van de Raad van Bestuur (volgens het INK-model) wat de daarbij passende instrumenten zijn om effectief toezicht te kunnen houden.

  Lees en bestel >