Supervisie, coaching en intervisie

Supervisie is een bijzondere vorm van individuele begeleiding bij een intensief leerproces. Supervisie heeft als doel om iemand te helpen om zijn of haar eigen functioneren te analyseren en in overeenstemming te brengen met de eigen doelen.

Coaching is een vorm van begeleiding waarbij de vraag van de coachee centraal staat. Deze coachingsvraag kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het functioneren binnen een werksituatie, versterken van assertiviteit, of het vergroten van communicatieve vaardigheden. Coaching kan zowel individueel als in teamverband plaatsvinden.

Intervisie is een leervorm waarbij mensen in een kleine groep elkaars leerproces begeleiden. Hiervoor worden verschillende bij de leervraag passende methoden gebruikt. Bij begeleide intervisie heeft de begeleider voornamelijk te taak om de diepgang en de voortgang van het leerproces te stimuleren en het toepassen van de gekozen methode te bevorderen. Intervisie is voornamelijk gericht op leervragen die betrekking hebben op dilemma’s en andere moeilijke situaties in het werk.

Soms wordt supervisie, intervisie of coaching in opdracht van of in overleg met een werkgever/leidinggevende gegeven. De leer- en ontwikkelingsdoelen worden dan in onderling overleg vastgesteld.

Supervisie, intervisie en coaching worden meestal in een serie van tien zittingen gegeven, waarbij na de vijfde zitting geëvalueerd wordt om te bezien in hoeverre de doelen worden behaald en of een verandering in de werkwijze nodig is.

Ik heb vele jaren ervaring met het geven van supervisie, coaching en begeleiding bij intervisie, zowel binnen de context van een (post-)HBO-opleiding als binnen een werksituatie.

Informatie over mogelijkheden van supervisie, coaching en intervisiebegeleiding kunt u via de contactpagina of telefonisch vragen.

 • Publicaties

  Goed werkgeverschap & goed werknemerschap. Ethiek van bedrijfscultuur, leiderschap en arbeidsrelaties

  Dit boek biedt de ethische basis van de bedrijfscultuur en relationele ethiek van arbeidsrelaties. Dat zijn de twee belangrijkste aspecten van goed werkgeverschap.

  Lees en bestel >

  CHRISTELIJK MANAGEMENT VOLGENS DE REGEL VAN BENEDICTUS

  CHRISTELIJK MANAGEMENT VOLGENS DE REGEL VAN BENEDICTUSDe Regel van Benedictus staat in toenemende belangstelling bij christelijke managers. Zij willen zich laten inspireren door de vele praktische aanwijzingen die weliswaar eeuwenoud zijn, maar een bijzondere actuele betekenis hebben.

  Lees en bestel >

  Bestuur & Toezicht

  Bestuur & toezichtDit boekje geeft in kort bestek, aan de hand van kernaspecten van de functie van de Raad van Bestuur (volgens het INK-model) wat de daarbij passende instrumenten zijn om effectief toezicht te kunnen houden.

  Lees en bestel >