Agenda

Agenda

• 25 september, 30 oktober en 27 november 2022: vorder Benedictijnse vespers, St. Catharinakerk, Barneveld

• 3 november 2022: Gastheer/organisator Bedezang-avond door Theoloog des Vaderlands, Benedictijnse monnik en singer-songwriter prof. dr. Thomas Quartier, St. Catharinakerk, Barneveld

• 23 januari 2023: Workshop Relationele ethiek, Brinkstraat Kerk (PKN), Bennekom.

• 23 maart 2023: Keynote spreker bijInternationaal Congres Caribisch Bedrijfsmaatschappelijk werk, Optima BV, Curaçao.

• 2 november 2023: Start In company opleiding Post-HBO bedrijfsmaatschappelijk werk in Caribisch gebied, Arbodienst Optima Curaçao .

Projecten

• Kerndocent en coördinator Post-HBO opleidingBedrijfsmaatschappelijk Werk , strategische positionering en profilering, CHE Transfer Ede

• Hoofddocent en projectbegeleider, Master Maatschappelijk Werk, HAN.

• Supervisie / coaching

Agenda (oa)

• Workshop In Spirit : Benedictijnse spiritualiteit en whisky, Wijnwinkel en Protestantse Gemeente Barneveld

• Voorganger, NGKerk De Pelgrim, Ede.

• Lezing Goed werkgeverschap & goed werknemerschap, Lionsclub Barneveld.

• Lezing Christelijk management, Ondernemersnetwerk Woord & Daad, Midden-Nederland.

• Jubileumcongres 25 jaar Post-HBO Bedrijfsmaatschappelijk Werk, met o.a. prof. dr. René ten Bos, Denker des Vaderlands, prof. dr. Willem de Nijs, dr. Inge van Nistelrooij UvH, UvA dr. Joost Kampen (Verwaarloosde organisatie), Voorzitter MKB NL, Presentie, Interactie Academie, CHE, Functiegroep BMW (BPSW). Tevens presentatie van mijn nieuwe boek Goed werkgeverschap & goed werknemerschap, locatie: CHE Ede.

• Begeleiding Afstudeeronderzoeken Master Contextuele Hulpverlening (MA), Instituut Contextuele Benadering CHE Ede.

• Onderzoek Cultuuranalyse Gevangenenzorg Nederland.

• Speciaal Bier! Bier en Benedictus, Inspiratievond en bierproeverij, Immanuëlkerk, Barneveld.

• Workshop Ethiek van leidinggeven en organisatie-cultuur, Opleiders en supervisoren, Eleos Amersfoort.

• Workshop Adviseren over bedrijfscultuur en leiderschap, GIMD Bedrijfsmaatschappelijk werk, Heerenveen.

• Begeleiding Campagneplanning Verkiezingen GR22 CDA Barneveld.

• Teambuilding CDA-fractie, Barneveld.

• Inspiratiedag Leiderschapsethiek en bedrijfscultuur, J.H. Donnerschool, De Glind.

• Over-denker bij de Lunchviering in de Westerwijkkerk Amsterdam.

Workshop Leiderschap in MKB, Netwerkmeeting Noord-Nederland Assen, CGMV Zakelijk.

• Lezing Christelijk ondernemen, bedrijfscultuur en leiderschap, Oprichtingsvergadering Alumnus, Amersfoort.

• Lezing Leidinggeven binnen de digitale dynamiek, Congres Functiegroep Bedrijfsmaatschappelijk Werk BPSW, Amsterdam.

• Presentatie onderzoek, ALV Vereniging Contextueel Werkers (VCW),Utrecht.

• Workshop Benedictijns leiderschap en cultuur, ROC Menso Alting, Groningen.

• Lezing Benedictijns Bestuur en Toezicht, Netwerk Raden van Toezicht, Norschoten Barneveld.

• Workshop Christelijk management, De Passiescholen, Utrecht.

• Lezing Zorgethiek van de Barnhartigheid, Helpt Elkander, Hervormde Gemeente Barneveld.

• Lezing Benedictijns management, Rotary Club Barneveld.

• Workshop Filosofische grondslag van Christelijk management, Stg. Christelijke Filosofie, Utrecht.

• Workshop Strategisch HRM, Alfa Accountants, Wageningen.

• Seminar Benedictijns leiderschap, Managementteam VMBO De Driestar, Gouda.

• Workshop Christelijk management, Netwerk Christelijke Zorg, Mirtehof, Zeist.

• Workshops Benedictijnse spiritualiteit, (*leidinggeven en ontvangen; *onenigheid; *gemeenschap), Protestantse gemeente, Barneveld.

Historie

• Adviesopdracht t.b.v. RvB en RvT Strategische product portfolio, vastgoed&huisvesting en organisatiestructuur & bedrijfsvoering, Zorgcentrum De Westerkim, Hoogeveen (via Beljon + Westerterp).

• Advisering Bestuur en Governance Strategie, J.H. Donnerschool, De Glind.

Managementfilosoof bij Schaeffler Nederland B.V.

• 1 november 2016: Hoofdlezing Goed Werkgeverschap, jaarcongres Missie Nederland. 1 november 2016: Boekpresentatie: Christelijk management volgens de Regel van Benedictus, Driebergen (tijdens Rondetafelconferentie Missie Nederland). Lees het interview in het Reformatorisch Dagblad.

• Begeleiding Werving en selectie directeur-bestuurder, J.H. Donnerschool , De Glind.

• Mentoraat Leergang leiderschap voor young professionals, Impact Netwerk.

• Scholingtraject Leiderschap en bedrijfscultuur, MT Hoornbeeckcollege Kampen.

• Projectleiding en start Regiegroep Taskforce Jeugd-obesitas, Elan Barneveld en Gemeente Barneveld.

Symposium Jeugdobesitas, Elan Barneveld en Gemeente Barneveld.

• Workshop Leiderschap en cultuur, Leger de Heils, Flevoland.

• Workshops Benedictijnse spiritualiteit, (*Gastvrijheid & gemeenschap; *Gehoorzaamheid & nederigheid), Gereformeerde Kerk, Voorthuizen.

• Workshop Management van de lokale Present-organisatie, Presentdagen, Present Nederland.

Preek van de leek, Immanuëlkerk, Barneveld.

• Intervisie Bedrijfsmaatschappelijk werk, CHE Transfer Ede.

• Lezing Christelijke traditie en leiderschap (‘Traditie in transitie), CSFR Studentendispuut Dei Gratia, Wageningen.

• Lezing Zorgethiek en barmhartigheid, Oblatendag, St. Willibrordsabdij Doetinchem.

• Advisering Strategische Alliantie, Accolade Zorggroep Bos en Duin & De Westerkim Hoogeveen.

• Workshop Christelijk leiderschap: CGMV Ondernemersnetwerk, Barneveld.

• Begeleiding project Leesbevordering – Boekenboom, Bibliotheek Barneveld met Boekenbomen gemaakt door Ons Bedrijf Barneveld.

• Begeleiding Teamdag, scholingsdag Verbindend Begeleiden, GZB Driebergen.

• Opleiding Post-HBO opleidingBedrijfsmaatschappelijk Werk, strategische positionering en profilering, CHE Transfer Ede

• Lezing ‘Christelijk team-/afdelingsleiderschap’, Netwerk Christelijke Zorgaanbieders

• Seminar Governance RvT en RvB, J.H. Donnerschool De Glind.

Opening ‘Boekenbomen’ in vier supermarkten Barneveld.

• Advisering project Zorgzame Buurt, in het kader van de WMO, Zorgcentrum Neboplus Barneveld.

• Hoofdlezing ‘Inspirerend Begeleiden’, Praktijkbegeleidersdag MWD en SPH, CHE Ede.

• Spreker bij hoorzitting Governance in de Zorg, Tweede Kamer, Den Haag.

• Gastcollege Leiderschap en HRM , HBO-V Hogeschool VIAA Zwolle.