Over Beltom Advies

Over Beltom Advies

Beltom Advies is sinds 1997 een adviesbureau voor organisatie- en management-vraagstukken, waarvan het werk en de opdrachten worden uitgevoerd door mij, Tom van den Belt.

Mijn voornaamste activiteiten zijn het adviseren van managers bij vragen over HRM, management op directieniveau, bedrijfscultuur, team-/afdelingsleiderschap en beheersing van (sociale) bedrijfsprocessen. Daarbij kan concreet gedacht worden aan analyse en verbeterplannen op het gebied van de bedrijfscultuur, leiderschap, kwaliteitsmanagement en risicomanagement.

Ik heb veel ervaring in advisering, coaching/supervisie, scholing, ontwikkeling en uitvoering van studiedagen. Daarnaast zijn het geven van lezingen en begeleiden van workshops veelgevraagde activiteiten.

Door mijn ruime werkervaring kan ik in alle gevallen maatwerk leveren. In overleg met de opdrachtgever wordt een analyse gemaakt van de situatie en de vraag geconcretiseerd in een opdracht, waarvan de uitvoering werkelijk leidt tot beantwoording van de vraag, dan wel de oplossing van het probleem. De opdrachten worden helder en realistisch geformuleerd, zodat alle partijen weten waaraan gewerkt wordt en op welke manier, in welk tijdsbeslag en tegen welke kosten. Transparantie, duidelijkheid en geen verrassingen zijn daarbij de sleutelwoorden.

Ik ben managementwetenschapper, -filosoof en organisatiesocioloog. Daarnaast ben ik opgeleid tot begeleider van veranderingsprocessen binnen organisaties en teams. Door mijn ervaring als Raad van Bestuur en directeur ben ik specialist in het concreet en praktisch vertalen van theoretische inzichten naar de genoemde gebieden van HRM en leiderschap.

Beltom Advies is geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Daardoor zijn scholing en supervisie vrijgesteld van BTW.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden van Beltom Advies conformeer ik mij aan de geldende gedragscode voor organisatieadviseurs van de Orde van organisatieadviseurs (Ooa).