Tom van den Belt

Wat doe ik en wat heb ik gedaan?

Ik ben interimmanager, zowel bestuurder/directeur, als HR-manager, maar ook docent, supervisor/coach en adviseur. Sinds 1998 heb ik ruime ervaring als bestuurder en HR-manager van organisaties binnen verschillende sectoren van zorg, welzijn en onderwijs.Daarnaast heb ik zo’n vijfentwintig jaar gewerkt als (post-)HBO docent; als hoofddocent van mastersopleidingen en als managementfilosoof in de metaalsector.

Nog steeds ben ik op diverse terreinen managementconsultant en docent van de post-HBO bedrijfsmaatschappelijk werk van de CHE (Chr. Hogeschool Ede) en van de Master Sociaal Werk van de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen).

Diverse organisaties hebben mij bij veranderingstrajecten, teambegeleiding, gevraagd voor advisering, coaching en supervisie. Bij de voorloper van de CHE ben ik opgeleid als sociaal werker/agoog (HBO) en in Zwolle bij Windesheim tot verandermanager (VO).

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen studeerde ik organisatiesociologie, waar ik ook promoveerde in de managementwetenschappen.Later studeerde ik filosofie en ethiek (van de managementwetenschappen) aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en Universiteit voor Humanistiek Utrecht (UvH). In 2013 heb ik een leergang gevolgd in de Presentietheorie. Bij de
Nederlandse Keramiek Opleiding Gouda ben ik opgeleid tot ambachtelijk keramist.

Ik ben niet alleen maar een mens van theorie en studeren, maar ook iemand van de praktijk.Ik heb ruim 10 jaar gewerkt in het jongerenwerk en buurthuiswerk. In 1988 werd ik docent methodiek en sociologie bij de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Na het behalen van mijn doctoraal diploma kreeg ik landelijke bekendheid op het gebied van bedrijfsschappelijk werk, mijn afstudeeronderwerp, door diverse publicaties, workshops, lezingen en adviesopdrachten.

In diezelfde periode werd ik bedrijfskundig adviseur en coördinator van de transferafdeling van de CHE.Later ben ik vele jaren bestuurder geweest in de thuiszorg, maatschappelijk werk en ouderenzorg.
Als vrijwilliger vervul(de) ik diverse uitvoerende en bestuurlijke functies bij lokale, regionale en landelijke maatschappelijke en/of kerkelijke organisaties. Op grond hiervan ben ik Koninklijk onderscheiden met de
benoeming tot Ridder van Oranje-Nassau.

Wie ben ik?

Ik ben een gemeenschapsmens, oa in mijn gezin, in mijn werk, in de lokale gemeenschap en in de kerk. Ik heb een brede culturele interesse, onder meer voor theater, sport, literatuur, kunst en muziek. Als leidinggevende, lector en opleider word ik als stimulerend, inspirerend, betrokken en bevlogen getypeerd. Ook heb ik een brede wetenschappelijke en maatschappelijke interesse.Mede om die reden had Rotary Barneveld mij tot lid van de Rotary Club Barneveld geïnstalleerd.

Grenzen verleggen

Sinds mijn achttiende jaar ben ik visueel gehandicapt met een slechtziendheid resulteert ik nog 1.5% kan zien. Deze handicap heeft mij geleerd om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar vooral te ontdekken wat ik nog wel kan. Mogelijke doelen heb ik nieuwe idealen bedacht en doelen, die ik pogingen proberen te realiseren. Ik spreek niet over mijn handicap, maar over mijn dromen, idealen en verlangens. Voortdurend woord ik door mijzelf, mijn gezin en omgeving gestimuleerd om mijn grenzen te verleggen. Ik heb geleerd dat waar ik loop de weg is. Nieuwe gaan, nieuwe kansen creëren en mensen meenemen op weg naar het andere is voor mij een belangrijke levenshouding geworden.