Beltom Advies

Wat doe ik en wat heb ik gedaan?

Ik ben interimmanager, zowel bestuurder/directeur, als HR-manager, maar ook docent, supervisor/coach en adviseur. Sinds 1998 heb ik ruime ervaring als bestuurder en HR-manager van organisaties binnen verschillende sectoren van zorg, welzijn en onderwijs. Daarnaast heb ik zo’n vijfentwintig jaar gewerkt als (post-)HBO docent; als hoofddocent van mastersopleidingen en als managementfilosoof in de metaalsector.

Nog steeds ben ik op diverse terreinen managementconsultant en docent van de post-HBO bedrijfsmaatschappelijk werk van de CHE (Chr. Hogeschool Ede) en van de Master Sociaal Werk van de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen).

Boeken

Goed werkgeverschap & goed werknemerschap. Ethiek van bedrijfscultuur...

Christelijk management volgens de Regel van Benedictus

Management en levensbeschouwing in Nederland

Bestuur & Toezicht en Risicomanagement voor de zorgpraktijk