Publicaties

Mijn publicaties

Ik denk veel na over het leven en over van alles en nog wat. En vervolgens schrijf ik ook graag op wat ik heb bedacht. De resultaten daarvan zijn onder meer de onderstaande publicaties.

Institutionele intimidatie, Tijdschrift voor Bedrijfsmaatschappelijk Werk, jrg. 1, nr. 3, november, 2020, pp. 24-31.

Stem geven aan de chronisch zieke werknemer (2020), in:Beter leven met een chronisch progressieve ziekte. Gids voor zieken, naasten en professionals (2020), C.P.W. van den Berg & A.C. van der Lit – van Veldhuizen (red.), uitg. Amsterdam: Berghauser Pont Publishing.

Goed werkgeverschap & goed werknemerschap. Ethiek van bedrijfscultuur, leiderschap en arbeidsrelaties. november 2018, uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

De Governancecode gekraakt (2017), in: SOPHIE, 7e jrg. nr. 6 – december 2017, pp. 40-45.

Ethische reflectie en Moreel beraad in leidinggeven, in: P & G, jrg. 28, vol. 3, september 2017, pp. 137-143, CVPPP.

Verschuiving van deugdethiek naar zorgethiek binnen leidinggeven,Managementteam.nl, mei 2017.

Paradigmaverschuiving in moraliteit van de managementpraktijk (2017), in: SOPHIE, 7e jrg. nr. 1 – februari 2017, pp. 32-35, Stichting voor Christelijke Filosofie.

Benedictijns leiderschap voor kerkelijk opbouwwerkers(2017),in: WKO Bulletin, no. 93, januari 2017, Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk.

Christelijk management volgens de Regel van Benedictus (2016), Barneveld: Beltom Advies (zie rechts op het scherm).

De Benedictijnse manager, in: Business Contact, herfst 2016, CBMC, Putten.

Benedictijns leiderschap, in: IDEAZ, 3-2016, Missie Nederland, Driebergen.

• Risicomanagement voor de zorgpraktijk & Bestuur en toezicht, Zorgbrede governancecode, op basis van het INK-model (omkeerboek) (2016), S. van der Molen & T. van den Belt, Barneveld: Beltom Advies.

De toekomst: niet mijden maar leiden, perspectief vanuit vroegchristelijke traditie (2016), in: Traditie in Transitie, J. van Kleef en J. Methorst (red.), CSFR Wageningen jubileumbundel, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

De C* is van coeur, in:Geloof in je werk (2014), W. Kuiper, Th. Tromp en J. Hoogland (red.), uitgave van CSC, Leiden: Sinds 1883 uitgevers

• Christelijk management verandert de manager, in BusinessContact, jrg. 2014, nr. 2, Putten: CBMC.

• Naar een normatief Benedictijns kader voor HRM (2013) in: R. Schouteten & E. Poutstra (red.) HRM, het nuttigheidsdenken voorbij?, Den Haag: Boom Lemma.

• Bestuur en Toezicht in Balans, in: Kwaliteit in Bedrijf, jaargang 2013, nr. 5, Nieuwegein, Alcedo Media bv.

• Bestuur en Toezicht op basis van het INK-model (2e druk, 2014), Barneveld: Beltom Advies.

• Christelijk management vanuit eeuwenoude spiritualiteit(2011), Barneveld: Beltom Advies.

Management en levensbeschouwing in Nederland(2010) (proefschrift, co-auteur Joop Moret), Barneveld: Beltom Advies.

• Management vanuit christelijke spiritualiteit (2009), in: E. v.d. Dool en C. Visser,Spiritualiteit werkt, Amersfoort/Amsterdan: ForumC / Buijten & Schipperheijn.

Gezag kan anders (2003) (co-auteur Evie van den Belt),Kampen: Kok.

• Bedrijfsmaatschappelijk Werk, (2003) in: N. v. Riet (red.), Maatschappelijk werk, doelgroepen en werkvelden, Groningen: Wolters Noordhoff.

• De HdS, een christelijke organisatie in wording (2003) in: G. Buijs (red.) Wat je zegt, ben je zelf, ICS cahier 40, Den Haag: Boekencentrum.

• Vrijwilligerswerk in de kerk (2002), in: www.werkindekerk.nl

• Kleine ethiek voor het omgaan met vrijwilligers (2002), in: G. Buijs (red.) Pro Deo, vrijwilligerswerk binnen de kerk, ICS Cahier 38, Den Haag: Boekencentrum.

• Vrijwilligerswerk, beleid en begeleiding(1998) (co-auteur Klaas Timmerman), Baarn: Nelissen.

• Algemeen Maatschappelijk Werk en Bedrijfsmaatschappelijk Werk (1998) in: G. v.d. Stouw (red.), Maatschappelijk werk in Thema’s I en II, Groningen: Wolters-Noordhoff.

• Bedrijfsmaatschappelijk werk, competentie en strategie(1994), Groningen: Wolters-Noordhoff.

• Bedrijfsmaatschappelijk werk (1994) in: G. v.d. Stouw (red.) Maatschappelijk werk, Werkvelden, Groningen: Wolters-Noordhoff.

• Algemeen Maatschappelijk Werk, (zie hierboven).