Bedrijfsmaatschappelijk werk

Beltom Advies verzorgt voor de Hogeschool CHE Ede de post-HBO opleiding Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Deze opleiding is gericht op het beleid positioneren van de discipline in het krachtenveld van het sociaal beleid. Door diverse arbodiensten en door veel cursisten wordt de opleiding gewaardeerd. Deze opleiding is meer dan tien jaar aan bedrijfsmaatschappelijk werkers van Defensie gegeven, als een incompany-opleiding. De basis voor de opleiding is het van den Belt: competentie en strategie. Deze post-HBO opleiding wordt al bijzonder hoog gewaardeerd . Een voorbeeld hiervan is de evaluatie van een leergang, zie het evaluatierapport. Een student schreef in 2019:“Tom is een enthousiaste, betrokken en inspirerende docent van de theorie aan de hand eigenvoorbeelden tot leven brengt. door het volgen van de opleiding en het uitvoeren van het onderzoek, ik ben bekwaam in vermogen, ondernemerschap en in de algemene voortgang in mijn loopbaanontwikkeling. Deze opleiding bestaat ruim 25 jaar, wat op 7 november 2018 werd gevierd met een jubileumcongres ‘het hart van bedrijfsmaatschappelijk werk’. Tijdens dat congres werd mijn boek ‘Goed werkgeverschap en nieuwe werknemer’ presentaties en Het eerste exemplaar overhandigd aan de Voorzitter van MKB Nederland en voorzitter en vice-Voorzitter van de functiegroep BPSW.


Doelstellingen

• Verkrijgen en vergroten van kennis van strategieën met betrekking tot marktpositionering en het ontwikkelen van inzicht in de toepassing voor het Bedrijfsmaatschappelijk Werk.
• Deze strategieën om te zetten in een toepasbare acties en actieplan op korte en geplande termijnen.
• Ontwikkelen van een concreet plan voor een positionering van het BMW en de implementatie daarvan in de vorm van een pilot-werkstuk.


Inhoud

• Module A: Competentie en positionering Bedrijfsmaatschappelijk Werk in relatie tot HRM, leiderschap en management.
• Module B: Strategische analyse van en strategieontwikkeling voor het Bedrijfsmaatschappelijk Werk.
• Module C: Strategische positionering en marketing van het Bedrijfsmaatschappelijk Werk.

Meer informatie Inhoudelijke kunt u vinden in het informatiedocument.

De studielast (inclusief contacturen en onderzoek) bedraagt​​5 EC (140 uur), gemiddeld 6 uur per week.


Accreditatie

Deze opleiding is de enige Post-HBO Bedrijfsmaatschappij werk-opleiding die geaccrediteerd is door de Stichting Post-HBO Register en uitgegeven als Registeropleiding .
Accreditatie beroepsregister Registerplein. Deze Post-HBO Opleiding heeft een accreditatie van Registerplein, het Kwaliteitskeurmerk voor sociale professionals en komt in goedkeuringen voor toekenning van registerpunten. Het diploma van deze opleiding levert 140 registerpunten op in het kader van de registratie als Bedrijfsmaatschappelijk werker .


Planning 2023

Alle collegedagen zijn gepland op donderdag van 9.30 u. tot 16.00 u. Ze vinden plaats in Kerkelijk Centrum Rehoboth, Nieuwe Markt 1 te Barneveld. Studenten die de opleidingsdagen niet fysiek kunnen bijwonen, kunnen online deelnemen aan het onderwijsprogramma.

De voorjaarsleergang is gestart op 12 januari 2023. De planning van de opleidingsdagen is: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei en 8 juni.
Vanwege grote belangstelling is een tweede voorjaarsleergang van start gegaan, met opleidingsdagen op 16 februari, 16 maart, 13 april, 20 april, 25 mei en 15 juni. Aanmelden, zie hieronder. Daarna is de volgende leergang de zomerleergang die op 1 juni van start gaat.

Zomerleergang

De zomerleergang ging op 1 juni van start. De datums van deze leergang zijn: 1 juni, 22 juni, 6 juli, 7 september, 21 september, 19 oktober.
De najaarsleergang start op donderdag 12 oktober. De opleidingsdagen zijn gepland op 12 oktober, 9 november, 30 november, 14 december, 11 januari, 24 en 25 januari.
Daarna zal de voorjaarsleergang 2024 starten op 18 januari 2024, met opleidingsdagen op 18 januari, 1 februari, 29 februari, 14 maart, 9 april en 16 mei.

Informatie

• De opleidingslocatie is Kerkelijk Centrum Rehoboth, Nieuwe Markt 1 te Barneveld.
• De opleidingsdagen zijn op donderdag, zij starten om 9.30 u. en eindigen om 16.00 u.
• Het collegetarief voor deze opleiding bedraagt ​​€ 2995,00. Dit tarief is inclusief koffie/thee en veel studieliteratuur via de Elektronische leeromgeving Itslearning (btw-vrijgesteld).
• Deze opleiding is opgenomen in het STAP-register.
• Meer informatie is te vinden op de website van de CHE Transfer Sociale Studies .
• Persoonlijke vragen kunt u telefonisch stellen aan de coördinator / docent dr. Tom van den Belt (0342 – 401629), via tvdbelt@che.nl of via de tvdbelt@beltomadvies.nl


Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de CHE website, selecteer academie Sociale Studies en vervolgens deze opleiding.

Organisatie die gebruik hebben gemaakt van de diensten van Beltom Advies zijn onder meer:

ABN-AMRO, KLM, Rijn-IJssel College, Gemeente Amsterdam, GZB, Adullam Gehandicaptenzorg, Defensie, Passiescholen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, CHE, GSG Scholengroep Groningen, Bibliotheek Barneveld, Stichting Present, Driestar VMBO Gouda, Leger des Heils, De Rozelaar Gehandicaptenzorg, KPN, Zorgresidence Het Seminarie, Hogeschool van Amsterdam, VIAA Hogeschool, Alfa Accountants, Woon-zorgcentrum de Westerkim Hoogeveen, J.H. Donnerschool de Glind, Kadaster, Dienst Koninklijk Huis, Gevangenenzorg Nederland, Centrum Jeugd & Gezin Barneveld, Zorgcentrum Neboplus, Albin Groep bv Jeugdzorg, Zorgcentrum het Anker, Perspectief Arbodienst, Pro Life Zorgverzekeringen, Sint Jansdal Ziekenhuis.