Bestuur & Toezicht en Risicomanagement voor de zorgpraktijk

Bestuur & Toezicht en Risicomanagement voor de zorgpraktijk

Risico & Toezicht en Risicomanagement (2016)

NIET MEER als drukwerk LEVERBAAR! Dit boekje geeft in het kort bestek, aan de hand van kernaspecten van de functie van het INK-model wat de bijbehorende passende instrumenten zijn om effectief toezicht te kunnen houden.De eisen van toezicht, zoals opgenomen in de zorgbrede governance, verwerkt in de instrumenten, maar wel op de grondslagen voor alle toekomstige projecten kunnen worden toegepast.

Sinds september 2016 is het boek vernieuwd, het is nu een onderdeel van een DUBBELBOEK. Omgekeerde brochure RISICOMANAGEMENT voor de ZORGPRAKTIJK, geschreven door dhr.Sander van der Molen. Eveneens op basis van het INK-model is een uitgewerkt risicomanagementsysteem. Risicomanagement is het hart van GOEDE GOVERNANCE.

We krijgen bijzondere reacties van bestuurders en toezichthouders.


Dit boek kan als e-boek besteld worden, als twee afzonderlijke delen.


Prijs: 9,50 euro per e-boek (incl. BTW)

Vul het onderstaande formulier in om dit boek te bestellen