Goed werkgeverschap & goed werknemerschap. Ethiek van bedrijfscultuur, leiderschap en arbeidsrelaties

Boek

Goed werkgeverschap & goed werknemerschap. Ethiek van bedrijfscultuur, leiderschap en arbeidsrelaties


Wat is goed werkgeverschap? Vrijwel iedereen heeft daar wel een idee over, maar is dat gebaseerd op eigen ervaringen, of op duidelijke denkbeelden? Beïnvloeden werkgeverschap en werknemerschap elkaar of staan ze los van elkaar? Welke verantwoordelijkheden hebben werkgevers en welke passen bij werknemers?

Bedrijfscultuur is het belangrijkste aspect van goed werkgeverschap. Op de voet gevolgd door arbeidsrelaties. Over deze twee aspecten gaat dit boek. De bedrijfscultuur, de werksfeer, de onderlinge omgang heeft grote invloed op welzijn, betrokkenheid en prestaties van werknemers. Wat als werknemers lijden onder slechte arbeidsverhoudingen, bang zijn voor hun manager of gepest worden door collega’s? Is een goede bedrijfscultuur uitsluitend de verantwoordelijkheid van de werkgever of vormen werkgever en werknemer die samen? Een goede, ethische bedrijfscultuur is van groot belang en vergt een bedrijfsbrede dialoog over wat het goede is en hoe werkgever en werknemer samen inhoud kunnen geven aan een gemeenschappelijke cultuur.

Het tweede deel van dit boek handelt over de ethische basis van arbeidsrelaties, aan de hand van vier relationele ethieken, toegepast op de bedrijfscultuur, collegiale samenwerking en leiderschap.

Tom van den Belt biedt met deze studie een praktisch model voor de bedrijfscultuur, en inzicht in ieders beleving. Hij beschrijft tevens een helder kader voor het ontwikkelen van de gewenste ethische bedrijfscultuur en biedt waardevolle inzichten voor alle partijen op het gebied van bedrijfscultuur, leiderschap en arbeidsrelaties.

Goed werkgeverschap & goed werknemerschap. Ethiek van bedrijfscultuur, leiderschap en arbeidsrelaties. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. 192 pag. € 28,50 (excl. Verzendkosten).


Leesfragment: Goed werkgeverschap

Vul het onderstaande formulier in om dit boek te bestellen