Proefschrift volledige tekst en samenvatting

In 2010 promoveerde ik aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Managementwetenschappen, met het proefschrift: Management en levensbeschouwing in Nederland. Een onderzoek naar de levensbeschouwing van managers in Nederland in relatie tot hun opvattingen over leiderschap en HRM.

Op deze pagina vind u de mogelijkheid om zowel het gehele proefschrift als de samenvatting te downloaden.

In het proefschrift wordt een uitgebreide theoretische beschrijving gegeven van de geschiedenis van de levensbeschouwing in Nederland vanaf ongeveer 1900, van de theorievorming over Leiderschap en HRM en op welke wijze levensbeschouwing en bedrijfskunde, x.q. management tot dan toe met elkaar in verband zijn gebracht. Verder wordt uiteraard de onderzoeksopzet van het gehele onderzoek en de gedetailleerde beschrijving van de resultaten. Tot slot worden conclusie getrokken en een aanzet tot een verklaring van de resultaten. Het is de moeite waard om de volledige tekst te lezen.

De samenvatting geeft een globale beschrijving van het onderzoek en de resultaten.