Bestuur en toezicht

Op deze pagina staan een paar artikelen vermeld over bestuur en toezicht. Deze zijn aanvullend aan het boekje Bestuur en Toezicht op basis van het INK model, dat u via deze website kunt bestellen.

Bij de hoorzitting van de Tweede Kamercommissie VWS ben ik gevraagd als deskundige om mijn visie op de wetsvoorstellen van de Minister inzake governance in de zorgsector te geven. Deze uitnodiging kreeg ik vanwege de publicatie Bestuur en Toezicht. Ter voorbereiding ontvangen de Kamerleden mijn position-paper, waar een samenvatting van mijn reactie beschreven is. Deze positionpaper kan hier gedownload worden. De Kamercommissie heeft op 1 april 2015 het verslag van de hoorzitting vastgesteld.

De onderstaande artikelen kunt u downloaden.
Het artikel ‘Bestuur en toezicht in balans’ verscheen in het zomernummer (2013) van Kwaliteit in Bedrijf.

In Lucide, hèt magazine voor Toezichthouders, uitgegeven door de NVTZ, verscheen in mei 2014 een artikel over de bijzondere verhouding tussen bestuurder en toezichthouder. Dit artikel ‘Maak van toezichthouder geen klachtenfunctionaris’ is een weergave van een interview met mij over bestuur en toezicht.

Naar aanleiding van de Tweede Kamer hoorzitting over Governance in de zorgsector heb ik voor het magazine Boardroom Zorg het artikel Geloofwaardige governance op basis van INK geschreven.

Deze artikelen bevatten veel onderwerpen die aan de orde komen tijdens de cursussen en seminars die ik geef aan Raden van Toezicht en bestuurders.

Organisatie die gebruik hebben gemaakt van de diensten van Beltom Advies zijn onder meer:

ABN-AMRO, KLM, Rijn-IJssel College, Gemeente Amsterdam, GZB, Adullam Gehandicaptenzorg, Defensie, Passiescholen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, CHE, GSG Scholengroep Groningen, Bibliotheek Barneveld, Stichting Present, Driestar VMBO Gouda, Leger des Heils, De Rozelaar Gehandicaptenzorg, KPN, Zorgresidence Het Seminarie, Hogeschool van Amsterdam, VIAA Hogeschool, Alfa Accountants, Woon-zorgcentrum de Westerkim Hoogeveen, J.H. Donnerschool de Glind, Kadaster, Dienst Koninklijk Huis, Gevangenenzorg Nederland, Centrum Jeugd & Gezin Barneveld, Zorgcentrum Neboplus, Albin Groep bv Jeugdzorg, Zorgcentrum het Anker, Perspectief Arbodienst, Pro Life Zorgverzekeringen, Sint Jansdal Ziekenhuis.