BibleBelt Advies

Christelijk management en leiderschap

Veel christelijke managers vragen zich af op welke wijze zij hun christen-zijn kunnen tonen in management en leiderschap. Ze zijn er zich wel van bewust dat ‘de organisatie’ en ‘het management’ niet een soort ‘moreel-neutrale’ terreinen zijn, maar dat de eigen levensbeschouwing wel degelijk van invloed is, en moet zijn op het geheel van management en leiderschap.

Bestuurders en directeuren voeren met mij een of een aantal malen een ‘reflectie-gesprek’. In dat gesprek bespreken ze hun strategieën, beleid en leiderschap. Samen met hen zoek ik in een ‘Socratisch gesprek’ naar antwoorden op de bovenstaande vragen en naar mogelijkheden om een praktijk van christelijk leidinggeven en HRM (verder) te ontwikkelen is een specialisme van mij. In de afgelopen jaren heb ik reeds veel managers, die echt werk van hun geloof wilden maken geadviseerd en begeleid. Hierdoor hebben zij hun waarde(n) kunnen toevoegen aan medewerkers en organisatie.


Managementfilosoof/-ethicus

Door mijn opleiding als filosoof-ethicus in de managementwetenschappen ben ik in staat om allerlei filosofische vragen te stellen over de kernwaarden en ethiek van (managers van) bedrijven en organisaties. Die kunnen gaan over organiseren zelf: wat is bijvoorbeeld een organisatie? Wat kun je wel organiseren en wat niet? De vragen kunnen ook gaan over de ethiek van organiseren: hebben bedrijfsmanagers speciale morele verantwoordelijkheden die ‘gewone’ mensen niet hebben? Wat is verantwoordelijkheid eigenlijk? Hoe denken mensen in organisaties over ethische kwesties, vrijheid, zelfbeschikking en wat kunnen filosofen hen hierover leren?

Mijn hoofdactiviteit als filosoof-ethicus is reflectie op en vragen stellen over -als algemeen aanvaarde- opvattingen en paradigma’s die ten grondslag liggen aan het handelen van de (christelijke) manager. Als managementfilosoof en -ethicus stel ik mijn vragen over het thema ‘leiding geven aan de organisatie’ en alles wat daarmee samenhangt – arbeid, werk, ethiek, (naasten-)liefde, trouw en barmhartigheid, economie en gerechtigheid of rechtvaardigheid. En steeds breng ik deze vragen in relatie met de levensbeschouwing van de manager.

Moreel beraad en ethische reflectie op leiderschap, bedrijfscultuur en arbeidsrelaties zijn activiteiten die is samen met de betrokkenen ontwikkel en begeleid bij de uitvoering. Samen met leidinggevenden zoek ik naar wat het ‘moreel kompas’ genoemd kan worden en wat dit betekent in de dagelijkse praktijk.

De algemeen gangbare termen ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed werknemerschap’ zijn belangrijke begrippen bij mijn vragen en adviezen met betrekking tot christelijk management en leiderschap.


Bijbelse basis

Onder de menuknop Christelijk leiderschap, HRM en management staan diverse artikelen die ik schreef over dit onderwerp. Hiervoor is de Bijbel de basis voor christelijk management en leiderschap, zoals ik dat heb ver(ant)woord in het artikel Christelijk leiderschap en HRM, een Bijbelse basis.


Contact

Wilt u meer weten over mogelijkheden voor advies en begeleiding van uzelf of leidinggevenden, of voor het organiseren van een studiedag over dit onderwerp, neem dan contact met mij op. Dat kan telefonisch via 0342 – 401629, of door een email te sturen naar tvdbelt@beltomadvies.nl, of door de contactpagina in te vullen.

Organisatie die gebruik hebben gemaakt van de diensten van Beltom Advies zijn onder meer:

ABN-AMRO, KLM, Rijn-IJssel College, Gemeente Amsterdam, GZB, Adullam Gehandicaptenzorg, Defensie, Passiescholen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, CHE, GSG Scholengroep Groningen, Bibliotheek Barneveld, Stichting Present, Driestar VMBO Gouda, Leger des Heils, De Rozelaar Gehandicaptenzorg, KPN, Zorgresidence Het Seminarie, Hogeschool van Amsterdam, VIAA Hogeschool, Alfa Accountants, Woon-zorgcentrum de Westerkim Hoogeveen, J.H. Donnerschool de Glind, Kadaster, Dienst Koninklijk Huis, Gevangenenzorg Nederland, Centrum Jeugd & Gezin Barneveld, Zorgcentrum Neboplus, Albin Groep bv Jeugdzorg, Zorgcentrum het Anker, Perspectief Arbodienst, Pro Life Zorgverzekeringen, Sint Jansdal Ziekenhuis.