Christelijk leiderschap, HRML en management

Hieronder vind u artikelen over christelijk leiderschap, HRM en management die u kunt downloaden. Deze artikelen zijn voornamelijk hoofdstukken uit diverse boeken die vermeld staan onder de menubalk Mijn publicaties en uit Christelijk management volgens de Regel van Benedictus.

Mocht u vragen hebben of opmerkingen willen doorgeven over mijn publicaties dan kunt u via
de contactpagina of telefonisch contact met mij opnemen. Dat stel ik bijzonder op prijs.

Het boek Christelijk management volgens de Regel van Benedictus werd 1 november 2016 uitgegeven tijdens de Rondetafelconferentie over Goed Werkgeverschap van Missie Nederland. De onderstaande hoofdstukken vind ik echter de moeite waard om u met de inhoud kennis te laten maken.

Dit artikel is hoofdstuk 5
‘Christelijk leiderschap en HRM een Bijbelse basis’ uit het boek Christelijk management volgens de Regel van Benedictus.

Dit artikel is hoofdstuk 2
‘Benedictijns leiderschap en HRM’ uit het boek Christelijk management volgens de Regel van Benedictus.

Dit artikel is hoofdstuk 4
‘Benedictijnse manager’ uit het boek Christelijk management volgens de Regel van Benedictus.

In het boek HRM, het nuttigheidsdenken voorbij, dat eind 2013 verscheen aan de Radboud universiteit wordt de stand van (wetenschappelijke) ontwikkeling van HRM beschreven door toonaangevende wetenschappers, zoals Paauwe, Boselie, Verschuren en Ten Bos. In dit boek pleit ik voor
een Benedictijns normatief kader als basis voor goede HRM.

CBMC Nederland geeft voor leden en belangstellenden Business Contact uit. In het voorjaarnummer van 2014 heb ik een artikel geschreven over de visie dat de
christenmanager zèlf verandert als hij op Bijbelse gronden leiding geeft.

In het magazine
VEERKRACHT van Movir verscheen eind 2012 een interview met mij over Benedictijnse rust in het artikel Discipline om te lanterfanten.

Theoretische basis van christelijk leiderschap, HRM en management.

In het boek Christelijk management volgens de Regel van Benedictus geef ik aan dat de theoretische basis voor de gebruikte modellen van leiderschap, HRM en management gedownload kunnen worden. Deze zijn onder meer te vinden in mijn proefschrift Management en Levensbeschouwing in Nederland.

De wetenschappelijke theoretische basis voor leiderschap staat in dit hoofdstuk. De theorie van HRM is te lezen in dit hoofdstuk. En de sociologische theorie van het AGIL-managmentmodel is te vinden in dit hoofdstuk, dat gebaseerd is op mijn boek Bedrijfsmaatschappelijk werk, competentie en strategie.

Organisatie die gebruik hebben gemaakt van de diensten van Beltom Advies zijn onder meer:

ABN-AMRO, KLM, Rijn-IJssel College, Gemeente Amsterdam, GZB, Adullam Gehandicaptenzorg, Defensie, Passiescholen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, CHE, GSG Scholengroep Groningen, Bibliotheek Barneveld, Stichting Present, Driestar VMBO Gouda, Leger des Heils, De Rozelaar Gehandicaptenzorg, KPN, Zorgresidence Het Seminarie, Hogeschool van Amsterdam, VIAA Hogeschool, Alfa Accountants, Woon-zorgcentrum de Westerkim Hoogeveen, J.H. Donnerschool de Glind, Kadaster, Dienst Koninklijk Huis, Gevangenenzorg Nederland, Centrum Jeugd & Gezin Barneveld, Zorgcentrum Neboplus, Albin Groep bv Jeugdzorg, Zorgcentrum het Anker, Perspectief Arbodienst, Pro Life Zorgverzekeringen, Sint Jansdal Ziekenhuis.