Lezingen en workshops

Lezingen en workshops

Veel organisaties vragen mij voor een lezing of workshop. Deze worden vaak als onderdeel van een studiedag of ontwikkelingsproject gehouden, maar soms ook als afzonderlijke activiteit. De lezingen en workshops gaan meestal over bedrijfscultuur, leiderschap, ethiek en arbeidsrelaties. Passend bij de waarden van de organisatie wordt de inhoud van mijn betoog of workshop ingevuld vanuit de visie van christelijk leiderschap.

De organisaties die mij vragen om de genoemde lezingen en workshops te geven behoren zowel tot de profit- als non-profit sector en tot diverse deelsectoren, zoals onderwijs, zorg & welzijn, productie of dienstverlening.

Vanzelfsprekend worden de workshops bijzonder interactief gegeven. Deelnemers aan de workshop zijn vaak afwisselend met persoonlijke reflectie als met reflectie en feedback in team-/subgroepsverband bezig.

Organisatoren van congressen, studiedagen of ontwikkelingsprojecten kunnen contact met me opnemen. Samen met de organisatoren bespreek ik de inhoud van mijn bijdrage en hoe dit aansluit bij de overige onderdelen van het programma. Vaak kijken we ook hoe het vervolg op mijn lezing of workshop gerealiseerd kan worden.

Neem contact met me op via 0342-401629 of via de contactpagina van deze website.

Organisatie die gebruik hebben gemaakt van de diensten van Beltom Advies zijn onder meer:

ABN-AMRO, KLM, Rijn-IJssel College, Gemeente Amsterdam, GZB, Adullam Gehandicaptenzorg, Defensie, Passiescholen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, CHE, GSG Scholengroep Groningen, Bibliotheek Barneveld, Stichting Present, Driestar VMBO Gouda, Leger des Heils, De Rozelaar Gehandicaptenzorg, KPN, Zorgresidence Het Seminarie, Hogeschool van Amsterdam, VIAA Hogeschool, Alfa Accountants, Woon-zorgcentrum de Westerkim Hoogeveen, J.H. Donnerschool de Glind, Kadaster, Dienst Koninklijk Huis, Gevangenenzorg Nederland, Centrum Jeugd & Gezin Barneveld, Zorgcentrum Neboplus, Albin Groep bv Jeugdzorg, Zorgcentrum het Anker, Perspectief Arbodienst, Pro Life Zorgverzekeringen, Sint Jansdal Ziekenhuis.