Supervisie, coaching en intervisie

Supervisie

Is een bijzondere vorm van individuele begeleiding bij een intensief leerproces. Supervisie heeft als doel om iemand te helpen om zijn of haar eigen functioneren te analyseren en in overeenstemming te brengen met de eigen doelen.


Coaching

Is een vorm van begeleiding waarbij de vraag van de coachee centraal staat. Deze coachingsvraag kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het functioneren binnen een werksituatie, versterken van assertiviteit, of het vergroten van communicatieve vaardigheden. Coaching kan zowel individueel als in teamverband plaatsvinden.


Intervisie

Is een leervorm waarbij mensen in een kleine groep elkaars leerproces begeleiden. Hiervoor worden verschillende bij de leervraag passende methoden gebruikt. Bij begeleide intervisie heeft de begeleider voornamelijk te taak om de diepgang en de voortgang van het leerproces te stimuleren en het toepassen van de gekozen methode te bevorderen. Intervisie is voornamelijk gericht op leervragen die betrekking hebben op dilemma’s en andere moeilijke situaties in het werk. Soms wordt supervisie, intervisie of coaching in opdracht van of in overleg met een werkgever/leidinggevende gegeven. De leer- en ontwikkelingsdoelen worden dan in onderling overleg vastgesteld.

Supervisie, intervisie en coaching worden meestal in een serie van tien zittingen gegeven, waarbij na de vijfde zitting geëvalueerd wordt om te bezien in hoeverre de doelen worden behaald en of een verandering in de werkwijze nodig is.

Ik heb vele jaren ervaring met het geven van supervisie, coaching en begeleiding bij intervisie, zowel binnen de context van een (post-)HBO-opleiding als binnen een werksituatie.

Informatie over mogelijkheden van supervisie, coaching en intervisiebegeleiding kunt u via de contactpagina of telefonisch vragen.

Organisatie die gebruik hebben gemaakt van de diensten van Beltom Advies zijn onder meer:

ABN-AMRO, KLM, Rijn-IJssel College, Gemeente Amsterdam, GZB, Adullam Gehandicaptenzorg, Defensie, Passiescholen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, CHE, GSG Scholengroep Groningen, Bibliotheek Barneveld, Stichting Present, Driestar VMBO Gouda, Leger des Heils, De Rozelaar Gehandicaptenzorg, KPN, Zorgresidence Het Seminarie, Hogeschool van Amsterdam, VIAA Hogeschool, Alfa Accountants, Woon-zorgcentrum de Westerkim Hoogeveen, J.H. Donnerschool de Glind, Kadaster, Dienst Koninklijk Huis, Gevangenenzorg Nederland, Centrum Jeugd & Gezin Barneveld, Zorgcentrum Neboplus, Albin Groep bv Jeugdzorg, Zorgcentrum het Anker, Perspectief Arbodienst, Pro Life Zorgverzekeringen, Sint Jansdal Ziekenhuis.