Interim-management

Verschillende typen interim-opdrachten

In de afgelopen jaren heb ik diverse opdrachten als interim-manager uitgevoerd. In de meeste gevallen was de directeur / bestuurder ineens uit de organisatie verdwenen. Er is dan geen sprake van overdracht of ‘langzaam ingroeien’. Het doel van de interim-opdracht was ook steeds anders. Soms was het een overbrugging tot er volgens een procedure een opvolger was gevonden, maar ook is het doel geweest om te werken aan de afbouw van de functie, waarbij de organisatiestructuur moest worden aangepast. Kort samengevat kan gezegd worden dat ik nergens ‘alleen maar op de winkel moest passen’, maar naast leiding geven aan de organisatie of afdeling, een cultuurverandering begeleidde en/of adviseerde over een structuuraanpassing. In alle gevallen was het nodig om nauw aan te sluiten bij de dynamische ontwikkelingen binnen de organisatie.


Visie

Bij de uitvoering van interim-opdrachten werk ik altijd vanuit de visie dat er al veel kennis en kunde, maar ook veel goodwill binnen de organisatie aanwezig is. Daar zoek ik naar en probeer de positieve krachten te mobiliseren en te versterken. Op die manier richt ik mij op een duurzame verbetering en versterking van de organisatie van binnen uit. Overigens is het soms nodig om krachtige en mogelijk door sommigen ongewenste beslissingen te nemen, omdat daarmee het belang van het geheel van de organisatie is gediend.

Wilt u mijn mogelijkheden van interim-management voor uw organisatie bespreken kunt u telefonisch contact met me opnemen of uw vraag stellen via de contactpagina.

Organisatie die gebruik hebben gemaakt van de diensten van Beltom Advies zijn onder meer:

ABN-AMRO, KLM, Rijn-IJssel College, Gemeente Amsterdam, GZB, Adullam Gehandicaptenzorg, Defensie, Passiescholen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, CHE, GSG Scholengroep Groningen, Bibliotheek Barneveld, Stichting Present, Driestar VMBO Gouda, Leger des Heils, De Rozelaar Gehandicaptenzorg, KPN, Zorgresidence Het Seminarie, Hogeschool van Amsterdam, VIAA Hogeschool, Alfa Accountants, Woon-zorgcentrum de Westerkim Hoogeveen, J.H. Donnerschool de Glind, Kadaster, Dienst Koninklijk Huis, Gevangenenzorg Nederland, Centrum Jeugd & Gezin Barneveld, Zorgcentrum Neboplus, Albin Groep bv Jeugdzorg, Zorgcentrum het Anker, Perspectief Arbodienst, Pro Life Zorgverzekeringen, Sint Jansdal Ziekenhuis.